Nowoczesna edukacja wczesnoszkolna III edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Nowoczesna edukacja wczesnoszkolna III edycja

w okresie od 05.10.2015 r. do 05.01.2016 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 września 2015 r.

Program kursu:
 1. Metody i techniki pracy z dzieckiem w edukacji wczesnoszkolnej.
 2. Rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym.
 3. Diagnoza predyspozycji dziecka.
 4. Dostosowanie treści oraz metod nauczania do możliwości poszczególnych uczniów.
 5. Praca z dzieckiem 6-letnim w szkole.
 6. Wykorzystanie metod aktywizujących w edukacji wczesnoszkolnej.
 7. Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 8. Umiejętności interpersonalne nauczycieli.
 9. Współpraca z rodzicami.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu. Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 298 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w całości ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Termin zgłaszania udziału w szkoleniu upływa 30 września 2015 r.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Koordynator szkolenia

Magdalena Szreter
m.szreter@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 21

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 45 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dodaj komentarz